Giới Là Rào Cản Của Sự Giác Ngộ (P.1)

Ngạo Thuyết

Giới Là Rào Cản Của Sự Giác Ngộ (P.1)

Hẳn là với số đông người học Phật khi nghe nói rằng Giới Là Rào Cản Của Sự Giác Ngộ thảy đều rất sốc, thậm chí có không ít người học Phật sẽ rơi vào hoang mang.
Ngạo Thuyết vẫn thường chịu trách nhiệm về những lời đã nói và với lập ngôn “Giới Là Rào Cản Của Sự Giác Ngộ” Ngạo Thuyết cũng không phủi bỏ trách nhiệm.
Ngạo Thuyết sẽ đưa ra những lập luận cụ thể, sáng rõ, rành mạch ngõ hầu giúp các bạn dễ dàng tham cứu nhận diện lẽ đúng sai, chân ngụy, chánh tà.
Và các bạn hãy luôn nhớ rằng những lập luận của Ngạo Thuyết không mặc định sự đúng sai. Thực tế là lẽ đúng sai sẽ nằm trong lòng các bạn – Sự Hiểu Biết Nơi Mỗi Người.
Nhân tiện các bạn hãy xét xem những điều Ngạo Thuyết trình bày là Điên Đảo Luận hay Chân Thường Luận mà nhận thức, tư duy lại việc học Phật của chính mình.
Nếu bạn là một người học Phật hoặc là một người có một sự quan tâm nhất định đến đạo Phật thì hẳn bạn đã từng nghe hoặc nhìn nhận được rằng phần đa người học Phật ngày nay đều đang tu phước.
Phần đa người học Phật ngày nay tu phước là do sư thầy Tăng Bảo khuyến dạy như thế.
Sư thầy Tăng Bảo luôn dạy Phật tử phải năng tu phước để kiếp sau có nhiều phước báu, có nhiều điều kiện tốt để tu học.
Và những việc tu phước được chư Tăng Bảo khuyên dùng là cúng dường xây chùa, tạc tượng Phật, Bồ Tát, đúc chuông, ấn tống kinh sách, niệm Phật, phóng sinh, trì chú Đại Bi, đọc tụng kinh sách, tham gia đạo tràng hộ niệm vãng sanh, cầu siêu, cầu an, cúng sao, giải hạn, hồi hướng,…
Và có một điều đặc biệt là những việc tu phước mà chư Tăng Bảo đương thời xưng tán phần đa hiện tiền đều mang lại danh và lợi cho chư Tăng Bảo. Còn phước báu mang lại cho người tu phước thì hãy cứ đợi chờ nhẫn đến những kiếp sau.
Chư Tăng Bảo vẫn thường nhắc nhỡ Phật tử nhân nào, quả nấy phải chăng là vì ý muốn giúp những người tu phước gìn giữ niềm tin phước báu nhất định sẽ quay về. Do đó, người tu phước hãy năng cúng dường càng nhiều càng tốt – Kiếp Sau Rồi Sẽ Khá.

Thật ra Phật Thích Ca, những Giác Giả, những người sáng mắt (tỏ ngộ chánh pháp) không bao giờ truyền thừa cái được gọi là Công Đức, Phước Báu.
Việc sách tấn người học Phật năng hộ trì Tam Bảo là có thật nhưng nguyên ủy của việc hộ trì Tam Bảo là chí nguyện thiết tha gìn giữ chánh pháp – Sự Giác Ngộ Giải Thoát Hoàn Toàn cho muôn đời sau vì sự hữu ích, thiết thực của giáo lý Phật môn. Nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc dựng lên việc tu phước, tích lũy công đức để lừa mị tín đồ, khiến chúng Phật tử từng bước rơi vào sự mê tín dị đoan cùng việc cuồng tín, cả tin.
Có một sự thật là không ít chư Tăng Bảo ngày nay tán thán việc tu phước gìn giữ duyên lành là vì việc tác pháp được truyền thừa mà không rõ Phật tâm tông và cũng không thật hiểu về Phước Báu, Công Đức. Do đó, phần đa sư thầy Tăng Bảo ngày nay đã đang và sẽ hành những tà pháp nhưng lại cứ ngỡ rằng đang ra sức hoằng dương Phật pháp (Điều này chỉ đúng với những vị Tăng Bảo học Phật chân chính; Loại trừ những vị Tăng Bảo dấn thân vào đạo Phật vì kiếm miếng cơm, manh áo, lợi dưỡng, lợi danh).
Tuy nhiên, dù là Tăng Bảo học Phật chân chính hay giả danh theo đạo đều có cùng một giá trị vi diệu, đó là họ ít nhiều gì cũng có vai trò gìn giữ, truyền thừa pho Tam Tạng Kinh – Giềng Mối Của Chánh Pháp.
Dẫu rằng việc học Phật của giới Tăng Bảo ngày nay hãy còn dở dang, lấy ngụy làm chân rơi vào Lỗi Lớn Thường Thấy – Đó Là Y Kinh Giải Nghĩa Tam Thế Phật Oan; Ly Kinh Nhất Tự Tức Đồng Ma Thuyết. Và chính những điều đó đã khiến đạo Phật từ ngàn xưa đến nay là chốn nuôi dưỡng Muôn Đại Trùng Sư. Song công đức gìn giữ chánh pháp của giới Tăng Bảo từ xưa đến nay quả thật bất khả tư nghì. Xét lại quả thật là công nhiều hơn tội.
Đã từ lâu người sáng mắt tức Giác Giả – Phật đã “đặt để” giới Tăng Bảo là thành phần học Phật theo lối Thanh văn tức là thành phần người học Phật y tựa nơi kinh sách và có khuynh hướng tiểu thừa khó mong triệt ngộ thực tướng chánh pháp.
Và chính khái niệm Thanh văn – Tiểu thừa cũng đã bị người học Phật thời xưa ngộ nhận, hiểu sai từ đó đã phân ranh ra hai hệ phái học Phật gồm Bắc Tông và Nam Tông.
Qua bài viết này Ngạo Thuyết sẽ “đặt để” giới Tăng Bảo xuất gia cả Bắc Tông lẫn Nam Tông về đúng vị trí người học Phật hàng Thanh Văn thừa, phần đa thui chột mắt huệ.
Và pháp hành cũng như việc hoằng pháp của chư Tăng Bảo Nam Bắc Tông (Nhất là sư thầy Bắc Tông) ngày nay thảy đều nhuốm màu ngoại đạo, điển hình là Bà la môn giáo.
Chư Tăng Bảo ngày nay thường nói việc sinh tử luân hồi, nhân quả chẳng lầm, lại khuyên người tu phước nhưng lại chẳng biết phước báu, công đức được bảo tồn ra sao nơi mỗi chúng sinh qua quá trình luân hồi.
Sư thầy Tăng Bảo lại chẳng biết phước báu chẳng là gì so với nhân quả của đơn nghiệp và cộng nghiệp.
Thật ra nhân quả công đức, phước báu vốn không có thật. Bởi lẽ vạn pháp vốn như huyễn thì công đức, phước báu há dễ là lẽ thật để người tu phước mỏi mòn trông đợi bằng niềm tin u mê.
Việc xả thí, cúng dường, phóng sinh khởi từ lòng bi mẫn có chăng chỉ huân tập những tánh hạnh tốt lành nơi tâm thức những người tạo tác. Và những tánh hạnh tốt đẹp đó sẽ sớm biểu hiện ra khi những người đó tiếp tục trôi theo dòng chảy của luân hồi.
Còn với những người dính khằn với những tánh hạnh tham lam, ích kỷ, ương hèn, bạc nhược; việc cúng dường khởi từ dị tâm ham cầu phước báu đâu dễ mở lòng ra học hỏi, rèn giũa những đức tính tốt đẹp thì phước báu, công đức cũng chỉ là những bọt bóng xà phòng mà thôi.
Và khi số đông người học Phật, loài người rơi vào lối sống thực dụng, ương hèn, bạc nhược, ích kỉ,… Những tánh hạnh xấu như thế được tích lũy theo lối cộng nghiệp thì đã là dấu hiệu báo trước cho một xã hội loài người đang tiến vào sự hỗn độn, nhiễu nhương, loạn lạc.
Liệu một khi đất nước xảy ra chiến tranh loạn lạc phước báu nào cho những người tu phước có tánh hạnh ương hèn, bạc nhược?
Họ sẽ thụ hưởng phước báu giàu sang bằng việc bán nước, bán bạn cầu vinh chăng?
Những điều này liệu sư thầy Tăng Bảo theo lối Thanh văn thừa lẫn sư thầy Tăng Bảo quốc doanh có đủ tâm, đủ tầm nhận biết? Hay Họ Sẽ “Sống Chết Mặc Bây,Tiền Thầy Bỏ Túi? Hay Họ Sẽ Cả Nghĩ Rằng Việc Tích Lũy Công Đức Bấy Lâu Sẽ Được Phật A Di Đà Tiếp Dẫn Hoặc Thọ Sinh Vào Những Cõi Giới Cao Hơn?

Mời Các Bạn Tiếp Tục Đón Xem Bài Viết – Giới Là Rào Cản Của Sự Giác Ngộ (P. 2)

Không có mô tả ảnh.

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *