Hãy Đặt Để Giới Luật Trở Về Đúng Với Vị Trí Và Vai Trò Của Nó!

Ngạo Thuyết
Hãy Đặt Để Giới Luật Trở Về Đúng Với Vị Trí Và Vai Trò Của Nó!

Người học Phật phần đa đều biết ít nhiều về Giới Luật của đạo Phật, điển hình như Ngũ giới, Bát quan trai giới, Thập giới sa di,… Phần đa với những giới luật cơ bản người học Phật ngày nay dễ dàng trả lời vanh vách khi có người hỏi đến, điển hình như Không sát sinh, Không nói dối, Không tà dâm, Không uống rượu,…
Thông thường người học Phật tại gia cũng chỉ biết đến những giới luật thông thường và phần đa người học Phật thọ Tam quy sẽ tuyên đọc trì giữ Ngũ giới. Và rất nhiều người học Phật tuyên đọc thọ trì Ngũ Giới đều không thể giữ gìn trọn vẹn năm giới luật căn bản nhất của người cư sĩ tại gia. Tương tự như vậy không có bất kỳ vị Tăng Bảo nào giữ gìn trọn vẹn Ngũ Giới, điều này đồng nghĩa với việc không có một vị xuất gia học Phật nào vẹn giữ 227giới tỳ kheo, 311 giới tỳ kheo ni.
Với những giới luật của Tỳ kheo, Tỳ kheo ni, Sa di,… người học Phật tại gia hầu như biết đến rất ít. Tuy nhiên, theo lối khẩu truyền rất nhiều người học Phật đã cả tin và ra sức xưng tán Giới Luật như là một cánh cửa mang lại sự giác ngộ giải thoát. Câu thiệu “Thời mạt pháp người học Phật phải lấy Giới làm thầy” vô hình chung đã đã “đặt để” giới vào không đúng vị trí, vai trò của Giới.
Liên quan với vấn đề Giới Luật, Ngạo Thuyết đã đăng tải hai bài viết trích lục từ Giới Kinh do Tăng Bảo Thích Trí Quang dịch giải, một bài viết liên quan đến Thập Giới và một bài viết có câu hỏi mở về sự bất bình đẳng về số lượng Giới Luật giữa tỳ kheo, tỳ kheo ni; Cụ thể là:

1) https://www.facebook.com/groups/1584059648562689/permalink/2232321513736496/
2) https://www.facebook.com/groups/1584059648562689/permalink/2233207216981259/
3) https://www.facebook.com/groups/1584059648562689/permalink/2231251087176872/
4) https://www.facebook.com/groups/1584059648562689/permalink/2230451660590148/

Ngạo Thuyết tin rằng những người học Phật trói mình trong việc xưng tán Lấy Giới Làm Thầy không hoàn toàn rành rõ về 227 giới tỳ kheo, 311 giới tỳ kheo ni. Thêm nữa, họ cũng không hiểu đúng về vị trí, vai trò của Giới Luật đối với đạo Phật, đối với sự Giác Giác Ngộ Giải Thoát. Do đó, có thể nói việc tán thán, thổi phồng vị trí, vai trò của Giới Luật ở người học Phật là một việc làm không thật sự đúng mực.

Tương truyền rằng trước khi Phật Thích Ca nhập diệt đã có lời nhắn nhủ với ngài Anan là tùy thời Giới Luật có thể thêm vào hoặc bỏ bớt.
Tuy nhiên, ngày nay Giới Luật không những không giảm mà còn tăng thêm. Cụ thể là từ 227 giới tỳ kheo, 311 giới tỳ kheo ni tăng lên thành 250 giới tỳ kheo, 348 giới tỳ kheo ni. Điều này không chỉ cho thấy rằng đức hạnh của Giới Tăng Bảo không những không tăng trưởng mà còn tiếp tục trượt dốc.
Và một yếu tố quan trọng cần phải được người học Phật khách quan nhìn nhận đó là Giới Luật không chỉ do Phật Thích Ca chế định mà Giới Luật còn do sự thêm bớt của người học Phật đời sau.
Nếu các bạn có tham khảo loạt bài viết trích lục ở Giới Kinh thì không cần quá lao tâm suy xét các bạn sẽ hoàn toàn có thể nhận ra có rất nhiều Giới Luật được thêm thắt do người đời sau – Những Giới liên quan đến Tháp Phật. Và có rất nhiều Giới Luật chứa đựng sự si mê, ấu trĩ, thiển cận và vụn vặt.
Nhìn vào 13 Giới Tăng Tàn Thi bà sa, các bạn sẽ nhận ra những Giới Luật có vai trò ngăn ngừa việc Thủ dâm, Dâm ô, Dâm Loạn, Tống Tình, Lạm Dụng Tình Dục,… ở Giới Tăng Bảo. Hiển nhiên là những giới luật này được đặt ra không hề sai mà điều này cho thấy giới Tăng Bảo đã từng phạm phải những lỗi lầm hoàn toàn không dễ chấp nhận được đối với một người đã chọn lựa cho mình sống một cuộc đời phạm hạnh.

Vấn đề đặt ra Giới Luật là gì, Giới Luật ra đời khi nào, vì sao Giới Luật lại ra đời?

Khi Thái tử Tất đạt đa tìm đạo, hành đạo thì Giới Luật có tồn tại không?
Khi Phật thuyết Kinh Chuyển Pháp Luân cho năm anh em Kiều Trần Như, Phật Thích Ca có chế định ra Giới Luật cho đạo Phật chưa?
Khi Phật Thích Ca dấn thân truyền đạo cho Tứ Chúng – Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni, Ưu Bà Tắc, Ưu Bà Di liệu Phật đã có những Giới Luật cụ thể cho những người học Phật không?

Thực tế là Phật Thích Ca không từng chuẩn bị cái gọi là Giới Luật cho Tứ Chúng.
Giới Luật ra đời là do người học Phật không tự ý thức được tác phong, hành vi của một người sống đời phạm hạnh.
Càng về sau Giới Luật của đạo Phật ngày càng nhiều là do việc giáo đoàn Khất sĩ dễ dàng tiếp nhận những người xuất gia học Phật, đây chính là kẽ hở cho những người có tâm hạnh hạ liệt, những kẻ có đời sống khốn cùng có được một chỗ tốt để nương thân.
Nhiều nên loạn. Thêm nữa, do số lượng người đến với đạo Phật nương náu kiếm cái ăn, cái mặc, sự trọng vọng mà không có chánh tâm cầu đạo giác ngộ giải thoát ngày càng nhiều, do khởi từ tà tâm xuất gia nên những người học Phật này không thể tự ý thức việc trau dồi nhân cách, phẩm hạnh cho tương hợp với lối sống phạm hạnh dẫn đến Giới Luật từng bước được thiết lập nhằm duy trì giềng mối, quy củ cho Tăng đoàn.
Giới Luật phần đa chỉ là những lề lối, những khuôn phép ứng xử giao tiếp cơ bản hàng ngày giữa người với người.
Giới Luật góp phần giúp người học Phật sống thành thật, chân chất từng bước thoát ra những Tham Sân Si Mạn Nghi.
Đơn cử như Giới Không Nói Dối tương truyền được xác lập khi chú Sa di La Hầu La phạm lỗi nói dối. La Hầu La được Phật gọi đến dạy dỗ những tai hại của việc nói dối và từ đó Giới Không Nói Dối được chế định.
Giới Không Tà Dâm tương truyền được xác lập khi một vị tỳ kheo không nghiêm trì đời sống “Cắt ái, ly gia”. Do yêu cầu của gia đình cần có người nối dõi, giữ gìn sản nghiệp vị Tỳ Kheo này đã lén lút về nhà ăn nằm với người vợ và sinh ra được một đứa con. Việc này đã gây ra điều tiếng thị phi cho Tăng đoàn nên Phật Thích Ca đã gọi vị Tỳ Kheo này lên khiển trách và Giới Không Tà Dâm được chế định.

Nói tóm lại, Giới Luật của đạo Phật ra đời và được chế tác ngày càng nhiều là do người xuất gia học Phật phạm phải những lỗi lầm từ cơ bản đến vi tế những lề lối, khuôn phép ứng xử nơi cuộc sống thường nhật. Những điều này không chỉ ảnh hưởng riêng đối với người học Phật phạm lỗi mà còn gây ra điều tiếng xấu, làm giảm uy tín, chất lượng Tăng đoàn. Và nhằm mục đích giữ gìn đạo pháp, giữ gìn giềng mối cho đạo Phật Giới Luật được xây dựng thành hệ thống.
Vị trí, vai trò của Giới Luật thật sự chỉ là sự đảm bảo tính sống còn cho giáo đoàn Khất sĩ, gián tiếp đảm bảo sự tồn vong, suy thịnh của đạo Phật.
Giới Luật góp phần làm nên nhân cách, đạo hạnh của giới Tăng Bảo.
Tuy nhiên, Giới Luật không có tính quyết định cho sự Giác Ngộ Giải Thoát. Do đó, đặt để Giới Luật vào vị trí, vai trò là Thầy cho sự Giác Ngộ Giải Thoát là một sự đặt để sai vị trí, sai vai trò của Giới Luật. Đây là điều mà người học Phật đúng mực, khách quan cần phải nhìn nhận lại ngõ hầu đặt để Giới Luật vào đúng vị trí, vai trò của nó.

Khi xét lại và đặt để Giới Luật đúng vị trí, vai trò của nó người học Phật sẽ không bị ngộ nhận vào kiến chấp Giới Sinh Định, Định Sinh Tuệ.
Thực tế là 227 giới tỳ kheo, 311 giới tỳ kheo ni không có nhiều Giới thể hiện việc Tinh Tấn hành trì Thiền định và học hỏi pháp Phật.

Trong khi đó để có trí tuệ viên dung, thông suốt, trùm khắp thì Phật Thích Ca đã phải học hỏi không ngừng giáo lý các tôn giáo khác, kiến thức các môn học căn bản ngay khi còn là một Thái tử Tất đạt đa. Và khi rời bỏ vương vị tìm đạo, hành đạo Thái tử Tất đạt đa cũng không dừng nghĩ việc học hỏi kiến thức, kinh nghiệm của các học giả, hành giả đương thời. Cho đến khi gần như đã “thâu tóm” tất cả kiến thức đương đại mà không thể chạm đến sự Giải Thoát, Thái tử Tất đạt đa mới dừng lại gạn lọc tâm bằng công phu thiền định để rồi “Nước trong, trăng hiện”.
Kiến thức của sự chứng ngộ Giác Ngộ Giải Thoát ở Phật Thích Ca là quả ngọt của sự học hỏi không ngừng ở nhiều lĩnh vực đời đạo cùng với sự dừng lặng đủ đầy của một người khao khát sự giải thoát hoàn toàn.

Giới Luật là nền tảng tất yếu của người chọn lựa sống đời phạm hạnh nhưng điều đó không đồng nghĩa rằng Giới Luật là cứu cánh mang lại sự giác ngộ giải thoát cho hành nhân.
Giới Luật chỉ là những khuôn phép, những nguyên tắc ứng xử rất đời mà một người có nhân cách, phẩm hạnh đơn thuần phải tùy thuận, hàm dưỡng, trui rèn.
Giới Luật không là tháp ngà để người học Phật thờ cúng, tán thán ở đầu môi, chót lưỡi. Giới Luật không từng là Thầy, càng không thể là thầy hướng dẫn con người chạm đến sự Giác Ngộ Giải Thoát hoàn toàn.
Người học Phật dù cho có nghiêm trì Giới Luật tinh thuần mà tuệ tri không mở thì cũng chỉ lẩn quẩn trong lưới luân hồi sinh tử và có nhiều hơn cơ hội luân chuyển ở nẻo lối Nhân luân.

Trong hình ảnh có thể có: 1 người

4 bình luận trong “Hãy Đặt Để Giới Luật Trở Về Đúng Với Vị Trí Và Vai Trò Của Nó!

    1. vandung Tác giả bài viết

      Cám ơn bạn đã đọc những bài đăng trên blogs của tôi. hi vọng sẽ đem lại chút lợi ích gì đó cho bạn, nếu bạn có góp ý gì xin cứ tự nhiên để tôi còn cố gắng và sửa chữa nhằm làm hoàn thiện những vấn đề đã được nêu ra . kính chúc bạn cùng gia đình luôn bình an hạnh phúc.

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *